• Poem

    Thơ gửi về trường xưa

    Nắng mùa hè vương áo ai màu trắng Mưa vội vàng thấm đẫm kỉ niệm xưa Dòng lưu bút đã kịp viết hay chưa Mà bằng lăng sao đổi màu nhanh quá. Mới hôm nào cây khô cành lá Nay sắc đỏ đã ngát một phương trời Cánh phượng rơi chứa bao niềm mong ước Nay phai rồi sắc thắm tuổi mộng mơ. Mai này con trở lại trường xưa Kỉ niệm ngủ quên ùa về theo cơn gió Làm sao quên dáng thầy trên bục giảng Những chiều hè áo ướt đẫm công lao. … Nhớ khóm trúc xanh rì rào cùng gió Nép bên tre ngà như dáng…